top of page
Xian BG 4.jpeg

1801 E 51 St C370, Austin, TX 78723

512-469-7878

xiansn51@gmail.com

Thứ Hai đến Chủ Nhật:

Ăn trưa: 11:30 sáng đến 2:45 chiều

Bữa tối: 17:00 đến 21:30

Đóng cửa từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều hàng ngày.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Cả đêm

Thứ 7 & CN: Cả ngày

  • Facebook
  • Yelp!
  • TripAdvisor
  • Instagram
bottom of page