top of page
Xian BG 4.jpeg
XSM.jpg

Thứ Hai đến thứ Năm

11:00 sáng đến 3:00 chiều

05:00 chiều đến 9:30 chiều

thứ sáu đến thứ bảy

11:00 sáng đến 10:00 tối

Chủ nhật

11:00 sáng đến 8:00 tối

Thứ Hai đến Thứ Sáu: 5:00 chiều đến 7:00 tối

Ngược lại: 8:30 tối đến 9:30 tối

  • Facebook
  • Yelp!
  • Youtube
  • X
  • Whatsapp
  • TripAdvisor
  • Threads
  • Instagram

We Serve Pok'e

Call

Screenshot_20210415-234638_Instagram.jpg
bottom of page