top of page
Xian BG 4.jpeg
Anchor 1

chủ nhật đến thứ năm

11:00 sáng đến 3:00 chiều

17:00 đến 21:30

thứ sáu đến thứ bảy

11:00 sáng đến 3:00 chiều

5:00 chiều đến 10:00 tối

Thứ Hai đến Thứ Sáu: 17:00 đến 19:30

  • Facebook
  • Yelp!
  • Instagram
Coming soon

Sắp có

Giữ nguyên

Mua thẻ quà tặng
Số dư thẻ quà tặng
bottom of page